Hem

Publicerat: 2021-08-26 08:58:34

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Biofrigas Sweden AB: Biofrigas förlust i linje med föregående års period - ska förstärka säljorganisationen under hösten

Biogasbolaget Biofrigas redovisar som väntat ingen omsättning i det andra kvartalet, medan förlusten är i linje med samma period föregående år.

Rörelseresultatet blev -1,4 miljoner kronor (-1,1).

Resultatet före och efter skatt var -1,5 miljoner kronor (-1,5).

Likvida medel uppgick till 14,5 miljoner kronor (11,2).

Biofrigas har under kvartalet kommit allt närmare en produktionsfärdig anläggning och ska under höst förstärka sin säljorganisation.

"Det är nu viktigt för oss att så fort som möjligt öka vår synlighet i våra två prioriterade marknadssegment, livsmedelsindustrin samt mindre lantbruk, genom att bearbeta dessa kundgrupper ännu mer effektivt än tidigare. Under hösten kommer vi därför att inleda förstärkningen av vår säljorganisation", skriver vd Jonas Stålhandske i rapporten.


Biofrigas, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,4 -1,1
Resultat före skatt -1,5 -1,5
Nettoresultat -1,5 -1,5
Likvida medel 14,5 11,2 29,5%

Läs mer om Biofrigas Sweden AB