Hem

Publicerat: 2021-08-26 15:07:37

JS Security: Påfylld kassa möjliggör exekvering av Roadmap - Analyst Group

Genom att kombinera en organisk expansion via samarbeten och partnerskap, samt strategiska förvärv, ska JS Security Technologies AB (”JS Security” eller ”Bolaget”) växa och nå en position som det självklara valet för säker datalagring. Under de senaste månaderna har JS Security presenterat flera kontrakterade återförsäljare, ett vidareutvecklat produktutbud samt utökat sin personalstyrka, vilket är flera steg i rätt riktning mot en kommersialisering. Utifrån kommande aktiviteter under kommande kvartal, samt nuvarande bolagsvärdering, ser vi fortsatt JS Security som ett spännande blockkedjebolag med en attraktiv risk-reward. Tills år 2024 estimerar vi att omsättningen i ett Base scenario har stigit till ca 16 MSEK, vilket utifrån tillämpad målmultipel och diskonteringsränta ligger till grund för ett nuvärde om 13 kr per aktie.

Om JS Security kan uppvisa bra momentum under kommande nio månader, och att bolagsvärdet då rimligen stiger, ser vi att förutsättningarna finns för strategiska förvärv. Att dessutom styrelsen består av personer med tidigare erfarenheter av just detta, ökar sannolikheten för kompletterande förvärvsdriven tillväxt.


Länk till analysen

Läs mer om JS Security Technologies Group AB