Hem

Publicerat: 2021-08-27 08:59:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 ökade nettoresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Amhult 2 redovisar ökande nettoresultat under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 14,2 miljoner kronor (11,1), en ökning med 27,9 procent mot föregående år. De totala intäkterna var 15,1 miljoner (12,0).

Driftnettot uppgick till 11,1 miljoner kronor (8,7), en ökning med 27,6 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 4,9 miljoner kronor (4,6), en ökning med 6,5 procent mot föregående år.

"Perioden har förlöpt enligt plan och vi levererar ännu ett resultat som vi är mycket nöjda med. Vi har handlat upp produktion av kvarter Spitfire, där utsedd entreprenör är Veidekke AB. Kvarteret omfattar cirka 6 692 kvadratmeter BTA (byggnadsteknisk area). Fastigheten kommer att bestå av 75 lägenheter samt 5 radhus i tillsammans två hus. Kvarteret kommer att innehålla allt från små yteffektiva ettor till fyra rums lägenheter och radhus med egen ingång", skrivs det i rapporten.

Man har även lämnat in ett bygglov under kvartalet.

"Vi har även lämnat in ett bygglov för kvarter Hercules under juni månad. Under juli månad tecknades även ett hyresavtal där "SockerMajas" skall bedriva verksamhet i den kvarvarande handelslokalen i kvarter Radarflyget 2. Kontraktet löper from november 2021 och bolaget har i dagsläget inga vakanser i sitt hyresbestånd"


Amhult 2, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Hyresintäkter 14,2 11,1 27,9%
Driftöverskott 11,1 8,7 27,6%
Nettoresultat 4,9 4,6 6,5%

Läs mer om Amhult 2 AB