Hem

Publicerat: 2021-08-31 12:05:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT ökar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade.

Omsättningen steg 25,4 procent till 7,4 miljoner kronor (5,9).

Rörelseresultatet blev 1,3 miljoner kronor (0,9), med en rörelsemarginal på 17,6 procent (15,3).

Resultatet före skatt var 1,3 miljoner kronor (0,9).

Resultatet efter skatt blev 1,0 miljoner kronor (0,7), en ökning med 42,9 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,157 kronor (0,108), vilket innebär en ökning med 45,4 procent mot föregående år.

Den organiska omsättningstillväxten uppgick till 24,6 procent för det första kvartalet.

För att bolaget ska ha en lönsam tillväxt, har bolagets tjänster nu delats upp i två affärsområden. Webbyrån heter nu "Din strategiska digitala byrå" och konsultuthyrningen heter nu "Provide it Consulting".

"I den digitala byrån kommer bolaget fokusera på att vara mer strategiska med kunder genom att erbjuda en rådgivningstjänst för att omvandla kunds idé till rätt tekniskt lösningsförslag innan utvecklingsarbete. På så sätt kommer bolaget erhålla större ordervärden vid utveckling av webbaserade lösningar, samt ha en mer strategisk relation med kunderna. Detta möjliggör även ett högre pris än tidigare", kommenterar vd Bawan Faraj.

Slutligen kommenterar han att för att möjliggöra för dessa satsningar har bolaget rekryterat flera seniora personer. Dessa behöver en uppstartstid vilket är något som kommer belasta lönsamheten för andra kvartalet juli-septemer.


Provide IT, Mkr Q1-2021/2022 Q1-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 7,4 5,9 25,4%
Rörelseresultat 1,3 0,9 44,4%
Rörelsemarginal 17,6% 15,3%
Resultat före skatt 1,3 0,9 44,4%
Nettoresultat 1,0 0,7 42,9%
Resultat per aktie, kronor 0,157 0,108 45,4%

Läs mer om Provide IT Sweden AB