Hem

Publicerat: 2021-09-16 09:33:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Aberas vaccinplattform validerad i doktorsavhandling

Abera Biosciences nya vaccinplattform har validerats i en nyligen publicerad doktorsavhandling vid Radboud University, enligt ett pressmeddelande.

Avhandlingen har att göra med innovativ design av vaccin. Som ett led i detta har pre-kliniska studier på vaccinkandidater mot pneumkocker genomförts med Aberas vaccinplattform. Vaccinerna har getts nasalt.

”Resultaten visar på immunsvar och ett starkt skydd mot kolonisering (tillväxt av bakterier) i näsans slemhinna och ett överlägset skydd jämfört med vaccin baserat på antigen i löslig form”, skriver Abera.

De publicerade resultaten har ännu ej publicerats i en vetenskaplig tidskrift.

Läs mer om Abera Bioscience AB