Publicerat: 2021-09-22 15:12:44

Analyst Group kommenterar Blick Global Groups företrädesemission

Blick Global Groups företrädesemission, med teckningsperiod t.o.m. 6 oktober, har idag den 22 september inletts.

“Blick Global genomförde nyligen ett lyckat förvärv av spelstudion OMI Gaming som breddar bolagets affärsverksamhet samtidigt som det bäddar för långsiktiga återkommande intäkter. Strax innan förvärvet slöt OMI ett distributions- och utvecklingsavtal med en, icke namngiven, ledande aktör som ingjuter förtroende för verksamheten då det innebär att OMI nu utvecklar sin spelportfölj med en världsledande aktör. I samband med emissionen stärks Blick Globals finansiella ställning, till att vara skuldfri, vilket möjliggör för ytterligare förvärv framgent i linje med Blicks uttalade förvärvsstrategi. Genom ytterligare förvärv öppnas nya vertikaler för verksamheten på en förvärvsintensiv marknad, en marknad som väntas växa med en årlig tillväxttakt om 11,5 % fram till år 2027. Koncernen redovisade en nettoomsättning om 21,9 MSEK för helåret 2020, med ett EBITDA-resultat om 14,4 MSEK, med Blick Globals stärkta finansiella position och uttalade förvärvsstrategi, kombinerat med Wigets organiska tillväxt i en attraktiv marknad, samt genom förvärvet av OMI ges investerare genom emissionen en attraktiv risk reward sett till bolagets Pre money-värdering”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.


Länk till analysen

Läs mer om Blick Global Group AB