Publicerat: 2021-09-30 11:05:10

Blick Global Group: Siktet inställt på fler förvärv - Analyst Group

Blick Global Group AB (”Blick Global” eller ”Bolaget”) är en förvärvsinriktad koncern inom iGaming. Koncernen består idag av Wiget, som är inriktade mot digitala marknadsföringslösningar för företag inom iGaming, samt den nyligen förvärvade spelstudion Oregon Main Interactive (”OMI”). Genom den nu fullt garanterade nyemissionen om ca 21 MSEK blir Blick Global skuldfria, samt att resterande del av likviden kan bidra till dels en accelererad organisk tillväxt, dels att ytterligare förvärv kan möjliggöras. Utifrån en estimerad nettoomsättning om ca 46 MSEK år 2023, i kombination med en tillämpad diskonteringsränta och målmultipel, härleds ett nuvärde per aktie om 0,37 kr idag i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Blick Global Group AB