Hem

Publicerat: 2021-10-12 10:03:33

Dancann Pharma: Förvärv höjer prognoser och motiverat värde - Carlsquare

DannCann fortsätter exekvera på sin utlagda tillväxtstrategi. Stora framsteg i den kliniska utvecklingsplanen för bolagets partner Tetra BioPharma avseende bolagets produktkandidat QIXLEEF™ är en viktig milstolpe. En förstärkt kassaposition skapar också förutsättningar till fortsatt hög affärsaktivitet. Ett strategiskt förvärv adderar värde. Vi justerar upp det motiverade värdet per aktie till DKK 8,5 (7,0) för de kommande 6-12 månaderna. Det mot bakgrund av förvärvet av CannGros.

Länk till analysen

Läs mer om DanCann Pharma A/S