Hem

Publicerat: 2021-10-14 08:19:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Lovisagruvan AB: Lovisagruvan rapporterar lägre intäkter från malmleveranser i Q3, resultatet oförändrat

Gruvbolaget Lovisagruvan redovisar minskade intäkter från malmleveranser och ett oförändrat resultat i det tredje kvartalet, jämfört med året innan.

Intäkterna från malmleveranser blev 9,5 miljoner kronor (11,9).

"Minskningen förklaras helt av att endast en båtlast levererades mot de två förra året. Metallpriserna var klart högre än föregående år och dessutom har själva avräkningsvillkoren förbättrats genom något sänkt avdrag för smält- och anrikningskostnaderna. Den levererade metallhalten var högre än i leveranserna 2020 genom att sorteringen nu tar bort en större andel gråberg", skriver bolaget.

Nettointäkterna uppgick till 8,0 miljoner kronor (8,5).

Gruvresultatet blev 2,5 miljoner kronor (2,5).

Rörelseresultat efter avskrivningar blev 0,5 miljoner kronor (0,5), med en rörelsemarginal på 6,3 procent (5,9).

Resultatet före skatt var 0,5 miljoner kronor (0,5).

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (0,4), och per aktie 0,11 kronor (0,11).

Produktionen uppgick till 7 607 ton uppfordrad malm (8 976). Enligt bolaget har produktionen hämmats av en ovanligt hög frånvaro med anledning av covid-19.

Bolagets produktionsplan för 2021 uppgår till 38 000 ton uppfordrat ur gruvan, vilket är en nedrevidering från tidigare målet på 42 000 ton (40 034 ton för 2020).


Lovisagruvan, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 8,0 8,5 -5,9%
Rörelseresultat 0,5 0,5 0,0%
Rörelsemarginal 6,3% 5,9%
Resultat före skatt 0,5 0,5 0,0%
Nettoresultat 0,4 0,4 0,0%
Resultat per aktie, kronor 0,11 0,11 0,0%

Läs mer om Lovisagruvan AB