Hem

Publicerat: 2021-10-27 10:42:12

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports ökar omsättning men även förlusten

Esportbolaget Esen Esports redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade också.

Omsättningen steg till 1,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet liksom resultat före och efter skatt blev -1,7 miljoner kronor (-1,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,23).

"Esen har äntligen lyckats nå till den punkt där vi kan skapa en stabilare grund i bolaget för att
kunna ge koncernens rätt förutsättningar för tillväxt", kommenterar vd Johan Grape.

"De uppsatta målen för Q3 har vi inte riktigt nått hela vägen fram till. Både ledtider och fokusering på strukturella förändringar som gjorts inom organisationen ligger bakom detta. Vi ser dock att dessa förändringar varit nödvändiga och som redan nu påvisar en positiv förändring i Q4 som vi redan rapporterat om."


Esen Esports, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,2 0,2 500,0%
Rörelseresultat -1,7 -1,1
Resultat före skatt -1,7 -1,1
Nettoresultat -1,7 -1,1
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,23

Läs mer om ESEN eSports AB