Hem

Publicerat: 2021-10-29 08:56:37

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om MoveByBike Europe AB: Movebybike ökade förlusten i tredje kvartalet

Logistik- och transportbolaget Movebybike redovisar en lägre omsättning och ökad förlust i det tredje kvartalet jämfört med året innan.

Omsättningen sjönk till 7,1 miljoner kronor (8,6).

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-0,9). Resultat per aktie hamnade på -0,84 kronor (-0,80).

Likvida medel uppgick till 7,8 miljoner kronor (1,7).

"Produktionen av vår Starke-cykel är i full gång. Hitintills är tre cyklar färdigproducerade och ytterligare sju cyklar är under produktion och väntas vara klara i november. Vårt mål för 2021 är att ha tio nya Starke-cyklar färdiga och redo för användning, vilket vi uppnår", kommenterar vd Lisette Hallström.


Movebybike, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 7,1 8,6 -17,4%
Rörelseresultat -1,3 -0,9
Resultat före skatt -1,3 -0,9
Nettoresultat -1,3 -0,9
Resultat per aktie, kronor -0,84 -0,80
Likvida medel 7,8 1,7 358,8%

Läs mer om MoveByBike Europe AB