Hem

Publicerat: 2021-11-01 11:22:37

Nanologica: Närmare storskalig produktion - Penser

Inbromsning i Q3"21

Nettoomsättningen under tredje kvartalet var i nivå med fjolåret, men lägre än föregående kvartal i år. Samtidigt steg rörelsekostnaderna i linje med våra förväntningar och EBIT uppgick till -11,7 mkr (-5,8) (exkl. nedskrivning). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -14,2 mkr (-4,4) och kassan per den sista september till 28,6 mkr. Nuvarande finansiering indikerar ett finansieringsbehov under 2022.

Estimatpåverkan

I det stora hela var rapporten odramatisk. Det verkar dock dröja lite längre innan uppskalningen av produktionen är i mål och därmed ser vi en risk att det kan dröja till H2 2022 innan försäljningen inom preparativ kromatografi lyfter. Vi bedömer även att bolaget på kort sikt prioriterar egna projekt inom drug development som kan begränsa partnerintäkterna 2022. Sammantaget ger det oss anledning att ta ned förväntningarna på 2022.

Vi justerar ned

Bolaget fortsätter att utvecklas i rätt riktning och närmar sig flera viktiga värdehöjande mål vilka kan nås under 2022. På kort sikt anser vi dock att det finns en ökad finansieringsrisk, vilket ligger bakom ett höjt avkastningskrav. Detta tillsammans med lägre prognos är anledning till att vi sänker vårt motiverade värde till 16-17 kr (19-20). Nya avtal är främsta triggers för aktien, medan riskerna är fördröjningar.


Länk till analysen

Läs mer om Nanologica AB