Hem

Publicerat: 2021-11-03 07:09:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om JS Security Technologies Group AB: JS Security avser förvärva Stonebeach

Cybersäkerhetsbolaget JS Security har ingått en icke bindande avsiktsförklaring om att förvärva Stonebeach för en initial köpeskilling av 4 miljoner kronor. Betalning sker i JS Security-aktier, enligt ett pressmeddelande.

I avtalet ingår också en köpeskilling som kan utgå till säljarna i Stonebeach för prestationen under 2022 och 2023. Tilläggsköpeskillingen erläggs genom nyemitterade aktier i JS Security.

Stonebeach verkar inom informationssäkerhet och dokumenthantering. Bolaget väntas i år omsätta cirka 6 miljoner kronor och göra ett ebitda-resultat på cirka 1,4 miljoner kronor.

Förvärvet beskrivs komma att stärka JC Securitys produktutbud samt ge det upparbetade kanaler mot slutkund.

”Med detta förvärv snabbar vi på bolagets expansion och tillväxt. Vi arbetar målmedvetet med framtagandet av ett självförsörjande datalagringsnätverk, där samtliga användare äger sin egen data till högsta möjliga säkerhet och integritet. Vi ser StoneBeach som ett naturligt steg i detta tack vare bolagens fina synergier. Vi kommer även fortsätta att sondera marknaden efter ytterligare förvärv att komplettera vår verksamhet med i enlighet med vår uttalade strategi”, kommenterar JS Securitys tillförordnade vd Pontus Wilgodt.

Läs mer om JS Security Technologies Group AB