Hem

Publicerat: 2021-11-03 08:27:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 ökade hyresintäkterna, driftöverskottet och nettoresultatet i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Amhult 2 ökade intäkterna, driftöverskottet och nettoresultatet i det tredje kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 15,3 miljoner kronor (11,4), en ökning med 34,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 11,8 miljoner kronor (9,3), en ökning med 26,9 procent mot föregående år.

Resultatet efter skatt blev 7 miljoner kronor (5,1), en ökning med 37,3 procent mot föregående år.

Värdeförändringar av fastigheter ingår med 0 kronor (0).

Amhult 2 arbetar med att färdigställa kvarter India inför slutfasen och inflyttning i detta kvarter. Inflyttning sker under oktober-december.

"Vi är också nöjda med hotellets snittbeläggning. Beläggningen har under året trots Covid-19 pandemins påverkan på turist och hotellnäringen varit god med en total snittbeläggning för helåret 2021 på hitintills 70 procent, men för månaderna augusti och september är vi mycket nöjda med en beläggningssiffra på 82 samt 88 procent", skriver Amhult 2 i rapporten.

Vad gäller kvarter Spitfire har projekteringen av kvarteret påbörjats under september månad.Amhult 2, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Hyresintäkter 15,3 11,4 34,2%
Driftöverskott 11,8 9,3 26,9%
Nettoresultat 7 5,1 37,3%

Läs mer om Amhult 2 AB