Hem

Publicerat: 2021-11-09 10:24:04

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Genetic Analysis AS: Genetic Analysis minskar nettoresultat men har säkrat viktiga patent under tredje kvartalet

Norska diagnostikbolaget Genetic Analysis redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan samtidigt som nettoförlusten ökade.

Omsättningen steg till 2,3 miljoner norska kronor (1,3).

Resultatet före och efter skatt var -6,8 miljoner norska kronor (-4,4).

"Vi ser mikrobiomet som en gamechanger inom hälsa och medicin framåt. Fram till nu har det inte funnits någon standardiserad testplattform för denna marknad. GA arbetar för att förändra detta och har utvecklat och patenterade den första standardiserade testplattformen som ska användas i klinisk forskning och i rutindiagnostik miljö. Baserat på de konkurrensfördelar som en standardiserad klinisk diagnostisk plattform kommer att erbjuda, jämfört med nuvarande forskningsbaserade verktyg bedömer vi att marknaden och möjligheterna för GA tekniken är betydande", kommenterar vd Ronny Hermansen.

"Vi nådde viktiga milstolpar genom att få två nya patent i oktober, ett i Kina och ett i USA. Det kinesiska patentet, som täcker GA-map-teknologin för profilering av tarmmikrobiota, är av
av största vikt för vår strategi att komma in på den kinesiska marknaden. Dessutom är det amerikanska patentet ytterligare stärker vår position på den amerikanska marknaden."

Bolaget noterades den 1 oktober i år.

Genetic Analysis, MNOK Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 2,3 1,3 76,9%
Resultat före skatt -6,8 -4,4
Nettoresultat -6,8 -4,4

Läs mer om Genetic Analysis AS