Hem

Publicerat: 2021-11-09 12:03:48

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs siktar på internationell expansion, tror på stabila marginaler - vd

Nattaro Labs teknik har en stor fördel i att man kan arbeta proaktivt med att bekämpa vägglöss istället för agera reaktivt. Fokus ligger nu på att expandera internationellt. Det säger vd Carl-Johan Gustafson i samband med dagens presentation hos Aktiespararna. Aktien kommer inom kort att noteras på Spotlight.

Den internationella utvecklingen stoppades delvis under förra året på grund av covid-19. Bolaget adresserar en mångmiljardmarknad som växer.

- Vi tar in kapital för att internationalisera, säger Carl-Johan Gustafson och nämner att bolaget bland annat kommer att satsa på den stora amerikanska marknaden. Just nu arbetar man med att sätta strukturen för den verksamheten.

Bolaget har lämnat in en ansökan om att få sin teknik godkänd av Europeiska kemikaliemyndigheten rörande sin tejp. Registreringen lämnades in 2018. Bolaget har fått ett positivt förhandsbesked men inväntar ett formellt tumme upp senast i det första kvartalet nästa år. I och med detta öppnas flera stora europeiska marknader upp för det skånska bolaget, däribland Italien och Spanien, uppger Gustafson.

Parallellt med sin internationella expansionen kommer bolaget att arbeta vidare med sina olika segment.

Marginalmässigt bedömer Nattaro Labs-chefen att bolaget skall kunna hålla sina bruttomarginaler om 65-70 procent. Gustafson uppger att företaget inte behöver öka försäljningen särskilt mycket för att nå ett positivt kassaflöde.

Bolaget arbetar just nu med en listningsemission inför en notering på Spotlight. Teckningstiden löper från 8 november till 19 november. Första handelsdag på Spotlight blir den 10 december. Erbjudandet omfattar 2,14 miljoner units till en teckningskurs på 7 kronor per unit. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 15 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,4 miljoner kronor. Det finns även möjlighet till en övertilldelningsoption med units för ytterligare 3 miljoner kronor.

Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i januari 2023 till en teckningskurs på 9 kronor per aktie.

Läs mer om Nattaro Labs AB