Hem

Publicerat: 2021-11-10 08:45:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Bioscience ökar förlusten under tredje kvartalet

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet liksom resultat före och efter skatt var -1,9 miljoner kronor (-0,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,18 kronor (-0,07).

"Inom vissa indikationer som undersökts har vi fått goda resultat och i kombination med fördelar så som kostnadseffektiv och enkel produktionsprocess ser vi potential för plattformen som tack vare sin kostnadsprofil även skulle kunna vara ett intressant alternativ för djurvaccinmarknaden", skriver Maria Alrikson i vd-ordet och fortsätter.

"Det blir ytterligare ett verktyg i den verktygslåda vi kan använda för att designa nya vaccinkandidater i samarbeten med olika experter som identifierat lovande antigen för respektive sjukdomsområde. Detta är en viktig del i vår affärsmodell för att på så sätt bygga en pipeline av lovande vaccinkandidater."

Hon avslutar med att arbetet i labbet går för högtryck med att tillverka material till olika vaccinstudier och samarbeten, varför man just nu får tacka nej till, eller skjuta på vissa nya förfrågningar. Abera jobbar därför med att prioritera och fokusera på de projekt och samarbeten som skapar störst värde för bolaget på lång sikt.


Abera Bioscience, Mkr Q3-2021 Q3-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,9 -0,5
Resultat före skatt -1,9 -0,5
Nettoresultat -1,9 -0,5
Resultat per aktie, kronor -0,18 -0,07

Läs mer om Abera Bioscience AB