Hem

Publicerat: 2021-11-10 08:56:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Respiratorius AB: Respiratorius ökar förlusten något under tredje kvartalet

Forskningsbolaget Respiratorius redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,2 miljoner kronor (-1,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (-0,01).

"Det intensiva arbetet med bolagets båda huvudprojekt har fortsatt under tredje kvartalet och i mitten av oktober kunde viktiga resultat för båda läkemedelskandidaterna presenteras. Produktion av VAL001 har inletts inför start av PK-studie och den bronkrelaxerande effekten av RCD405 har dokumenterats i en effektstudie med lungvävnad från olika species. Båda dessa resultat utgör signifikanta milstolpar. Den höga aktiviteten i utvecklingsarbetet återspeglas i kostnadsutvecklingen och följer budget", skriver Respiratorus vd Johan Drott.

"För läkemedelskandidaten RCD405, för behandling av KOL och svår astma, pågår arbetet med att slutföra den prekliniska dokumentationen inför ansökan att inleda klinisk utveckling. Arbetet är framgångsrikt och avgörande riskminimerande tekniska milstolpar har uppnåtts."

Under perioden meddelade den europeiska patentmyndigheten att man har för avsikt att bevilja patent för RCD405 och övriga substanser i RESP9000-serien. Arbetet med patentansökningar för RCD405 och VAL001 fortgår i flertalet länder.


Respiratorius, Mkr Q3-2021 Q3-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,2 -1,5
Resultat före skatt -2,2 -1,6
Nettoresultat -2,2 -1,6
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01

Läs mer om Respiratorius AB