Hem

Publicerat: 2021-11-11 08:49:32

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Sustainion Group AB: Sustainion rapporterar positivt ebitda-resultat i Q3

Industribolaget Sustainion redovisar en ökad omsättning och vändning till ett positivt ebitda-resultat för det tredje kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen steg till 17,4 miljoner kronor (2,5). Organiska tillväxten uppgick till 29,1 procent.

Ebitda-resultat blev 0,7 miljoner kronor (-0,6), med en ebitda-marginal på 4,0 procent. Samma marginal uppgår till 7,4 procent för årets första nio månader. Att utfallet blev något svagare i tredje kvartalet beror på att Sustainion har genomfört förvärv och att utvecklingen varit svag inom säkerhet.

”Dessutom har vi i flera av koncernens bolag haft fortsatta utmaningar med komponentbrist och långa leveranstider som en följd av pandemin”, säger vd Brodde Wetter.

Rörelseresultatet blev -0,4 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet före skatt var -0,7 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -0,5 miljoner kronor (-0,7), och per aktie 0,00 kronor (-0,04).

”Under kvartalet har vi fortsatt arbetat med olika projekt i dotterbolagen och vidare utvärderat synergierna bolagen emellan. Mycket fokus har ägnats åt komponentleveranser och på att kunna leverera produkter till kund. I flera av bolagen är orderingången god men leveranssvårigheter hämmar fortsatt försäljningen. Vi ser att det med ett bättre klimat på komponentmarknaden och inom leveranser finns väldigt goda möjligheter till en fin tillväxt framöver, bara pandemins negativa effekter ebbar ut”, säger Brodde Wetter.


Sustainion, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 17,4 2,5 596,0%
EBITDA 0,7 -0,6
EBITDA-marginal 4,0%
Rörelseresultat -0,4 -0,7
Resultat före skatt -0,7 -0,7
Nettoresultat -0,5 -0,7
Resultat per aktie, kronor 0,00 -0,04

Läs mer om Sustainion Group AB