Hem

Publicerat: 2021-11-15 09:03:23

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Hubso Group AB: Hubso ökar omsättningen under tredje kvartalet

E-handelsbolaget Hubso redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen steg 11,6 procent till 7,7 miljoner kronor (6,9).

Rörelseresultatet blev -4,5 miljoner kronor (-5,2).

Resultatet före och efter skatt var -4,5 miljoner kronor (-5,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,06).

Likvida medel uppgick till 8,4 miljoner kronor (8,3). Under perioden stärktes kassan med 7,8 miljoner kronor genom teckningsoptioner.

"Tillväxten under Q3 var särskilt glädjande, då vi har befunnit oss i en tid med vissa leverans- och logistikutmaningar till följd av pandemin. Detta har drabbat hela branschen och med det flera av våra branschkollegor", kommenterar vd Josefine Abrahamsson.

Hubsochefen kommenterar även Europaexpansionen.

"Vi har stärkt vår närvaro i Europa där försäljningen av Le Capsole primärt skett i Spanien, Tyskland, Storbritannien och USA. Det är därför vi med tillförsikt ser hur vi kommer att kunna växa vår affär i Europa med en mycket större potentiell kundbas än i Norden. Etableringen av lager- och logistiklösning för den Europeiska marknaden har på ett mycket bra sätt matchat den kundupplevelse som vi strävar efter i samtliga av våra varumärken."


Hubso, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 7,7 6,9 11,6%
Rörelseresultat -4,5 -5,2
Resultat före skatt -4,5 -5,5
Nettoresultat -4,5 -5,5
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,06
Likvida medel 8,4 8,3 1,2%

Läs mer om Hubso Group AB