Hem

Publicerat: 2021-11-16 07:48:43

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Eevia Health Plc: Eevia Health ökar omsättningen samt förlusten i Q3

Finska växtextraktbolaget Eevia Health redovisar mer än dubblad omsättning samt ökad förlust under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 116,7 procent till 1,3 miljoner euro (0,6).

Ebitda-resultat blev -0,8 miljoner euro (-0,1).

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner euro (-0,2).

Resultatet före och efter skatt var -0,9 miljoner euro (-0,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,4 miljoner euro (0,5).

Eevia Healths vd Stein Ulve uppger att bolaget exekverar på sin plan om att erhålla stora fleråriga avtal, samt att tillverkningskapaciteten utökas för att kunna ta emot ytterligare kunder.

Under det tredje kvartalet installerades flera nya maskiner och system, vilket påverkade volymerna negativt men kommer leda till ökad produktionskapacitet från och med fjärde kvartalet.

Framöver står Eevia Health fast vid sina finansiella mål om att nå en omsättning på 25 miljoner euro vid 2024, med en bruttomarginal på över 40 procent samt ebitda-marginal på över 15 procent.


Eevia Health, MEUR Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 1,3 0,6 116,7%
EBITDA -0,8 -0,1
Rörelseresultat -0,9 -0,2
Resultat före skatt -0,9 -0,2
Nettoresultat -0,9 -0,2
Kassaflöde från löpande verksamhet 1,4 0,5 180,0%

Läs mer om Eevia Health Plc