Hem

Publicerat: 2021-11-16 07:59:44

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Exalt AB: Exalt minskar omsättning och resultat under tredje kvartalet - uppskjutna projekt påverkar

Datakommunikationsspecialisten Exalt minskade omsättningen och resultatet under det tredje kvartalet. Uppskjutna projekt påverkade resultatet negativt.

Omsättningen sjönk 23,5 procent till 6,2 miljoner kronor (8,1).

Ebitda-resultat blev -2,6 miljoner kronor (0,9). Rörelseresultatet blev -3,3 miljoner kronor (0,2). Resultatet efter skatt blev -3,3 miljoner kronor (0,1). Resultat per aktie hamnade på -0,06 kronor (0,00). Likvida medel uppgick till 6,4 miljoner kronor (7,9).

"Årets tredje kvartal var svagare än väntat med lägre omsättning och omstruktureringskostnader. Omsättningen minskade med 23 procent (jmf med Q3, 2020) på grund av flera framflyttade projekt", skriver vd Matti Vänskä.

Han beskriver att företaget skall arbeta med att få upp sina fasta intäkter till minst 30 procent av intäkterna, från dagens nivå om 10 procent. Idag är större delen av verksamheten projektbaserad. Företaget har också genomfört ett internt städprogram vilket inneburit att hela ledningsgruppen bytts ut.

"Kostnadsförändringarna kommer att påverka resultatet positivt från och med Q1 2022. Vi ser redan
effekter av de ökade försäljnings- och marknadssatsningarna där jag kan nämna Telenor och Ericsson
som förlängt och utökat sina åtaganden. Nya affärer med Nordisk Renting och ICA kommer även
bidra positivt till resultaten framöver", uppger Exalt-chefen.

Han bedömer att företaget bygger en bättre grund för ökade intäkter.


Exalt, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 6,2 8,1 -23,5%
EBITDA -2,6 0,9
EBITDA-marginal 11,1%
Rörelseresultat -3,3 0,2
Rörelsemarginal 2,5%
Nettoresultat -3,3 0,1
Resultat per aktie, kronor -0,06 0,00
Likvida medel 6,4 7,9 -19,0%

Läs mer om Exalt AB