Hem

Publicerat: 2021-11-17 08:43:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Odinwell AB: Odinwell rapporterar minskad förlust under tredje kvartalet - prototyp ska färdigställas under Q4

Sårvårdsbolaget Odinwell redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Rörelseresultatet blev -0,7 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före och efter skatt var -0,6 miljoner kronor (-1,9).

Likvida medel uppgick till 27,6 miljoner kronor.

"Vårt fokus kommande period är att färdigställa en teknisk prototyp i fjärde kvartalet 2021. Vi kommer att fortsätta vår marknadssondering med syfte att bygga nätverk med verksamheter för närbesläktad teknik med inriktning på svårläkta sår. Målsättningen är att ha en produkt redo för marknadsintroduktion hos kund under slutet av 2023", kommenterar vd Klas Arildsson och fortsätter.

"De delmål och milstolpar som levereras nu lägger grunden för vår framtida resa mot snabbare och mer exakta behandlingar av svårläkta sår. Faktum är att upp till 25 procent av alla sjukvårdsplatser är upptagna av människor med svårläkta sår. Odinwell blir en viktig komponent i arbetet att tidigt upptäcka infektioner och minska användning av antibiotika. Detta kan leda till minskade vårdkostnader och frigöra värdefulla vårdresurser."


Odinwell, Mkr Q3-2021 Q3-2020
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,7 -2,1
Resultat före skatt -0,6 -1,9
Nettoresultat -0,6 -1,9
Likvida medel 27,6

Läs mer om Odinwell AB