Hem

Publicerat: 2021-11-17 11:18:56

HUBSO Group: Fortsatt tillväxt - Penser

Tillväxt trots leveransstörningar
HUBSO drabbades precis som andra e-handelsbolag av leveransproblem, vilka ledde till förseningar av lanseringar och minskad försäljning. Trots det växte HUBSO med 12% jämfört med samma kvartal 2020 till en omsättning på 7,2 mkr (6,9). EBITDA blev 0,2 mkr (-0,5) och därmed en vändning till ett litet men positivt resultat.

Minskad risk i bolaget
Vi gör endast marginella justeringar i prognoserna, där kortsiktiga leveransstörningar och råvaruprishöjningar kommer att kompenseras av tillväxt från nya internationella samarbeten, förvärvet av Per Lei samt nya fortsatta lanseringar. Q4 är säsongsmässigt det klart starkaste med såväl Black Friday som julhandel. Bolagiseringen av varumärken, bredare portfölj av profiler samt försäljning via fler kanaler minskar risken.

Ca 30% uppsida< br>Då vi anser att bolaget har minskat sin risk sänker vi vår diskonteringsränta till 10% (11%). Samtidigt tar vi ner multipelvärderingen för EV/Sales till 2x (från 2,5x) baserat på att andra e-handlares multiplar har kommit ner. Sammantaget och med effekt från nyemitterade aktier ändrar vi motiverat värde till 1,53-1,61 kr per aktie, vilket ger en uppsida på ca 30%.


Länk till analysen

Läs mer om Hubso Group AB