Hem

Publicerat: 2021-11-19 08:25:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Cessatech A/S: Cessatech rapporterar ökad förlust i det tredje kvartalet

Forskningsbolaget Cessatech redovisar ökad förlust i det tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Som planerat redovisas ingen omsättning.

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner danska kronor (-3,1).

Resultatet före skatt var -3,5 miljoner danska kronor (-3,1).

Resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner danska kronor (-2,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,78 danska kronor (-0,72).

Likvida medel uppgick till 5,9 miljoner danska kronor (9,5).

Under det tredje kvartalet har Cessatech arbetat för att få sin studie 0205 avseende läkemedelskandidaten CT001 redo för rekrytering.

Bolaget hoppas på att kunna få ett regulatoriskt godkännande från myndigheter innan årets slut, för att starka rekryteringsprocessen.


Cessatech, Mdkk Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,5 -3,1
Resultat före skatt -3,5 -3,1
Nettoresultat -2,9 -2,6
Resultat per aktie, dkk -0,78 -0,72
Likvida medel 5,9 9,5 -37,9%

Läs mer om Cessatech A/S