Hem

Publicerat: 2021-11-19 11:45:38

Everysport Media Group: Visar stark omsättningstillväxt - Penser

Säsongseffekter spökar

Försäljningen i Q3 uppgick till 43,3 mkr vilket motsvarar en tillväxt om 116%. Den organiska tillväxten uppgick till 15%. Det var under våra estimat då vi underskattat säsongseffekten inom padel. Prenumerationsintäkter inom B2C växte med 30% y/y. B2B-intäkterna uppgick till 19,2 mkr, motsvarande en organisk tillväxt om 51%. EBITDA uppgick till 6,6 mkr vilket var under våra estimat till följd av säsongseffekter.


Kalibrerar estimaten

På innevarande år justerar vi våra estimat för att reflektera ett svagare Q3 än väntat. Det handlar huvudsakligen om en justering för kalendereffekter. Q4 har inletts starkt och inom padel är bokningsläget 113% högre i oktober än i juli. Kommande år gör vi marginella estimatförändringar då vi nu har en bättre bild av kostnadsbasen framöver. Försäljningsestimaten sjunker således med 7% 2022 och 2% 2023.


Bibehåller motiverat värde

Trots att vi kortsiktigt underskattat säsongsvariationerna i bolaget är vårt långsiktiga case i bolaget intakt. Vi bibehåller således vårt motiverade värde om 61–63 kr. Vi ser fortsatta triggers i närtid givet att bolaget fortsätter att konsolidera den svenska padelmarknaden.


Länk till analysen

Läs mer om Everysport Media Group AB