Hem

Publicerat: 2021-11-23 17:20:17

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amhult 2 AB: Amhult 2 söker detaljplan för del av Skogens Gård

Fastighetsbolaget Amhult 2 har i samarbete med Lysevägens Bostads sökt detaljplan för del av Skogens Gård, etapp 1, om cirka 100 000 kvadratmeter markyta. Det framgår av ett pressmeddelande.

Hela fastigheten Skogen 1:1 består av totalt 37 hektar markyta klassad som råmark och ägs idag av Lysevägens Bostads. Den första etappen utgör den nordligaste delen av fastigheten Skogen 1:1 och ansluter till ett befintligt villaområde. Ytan är tänkt att innehålla cirka 165 nya bostäder i form av villor, radhus och punkthus med en byggrätt om cirka 20 000 kvadratmeter.

Amhult 2 har vidare låtit Bryggan Fastighetsekonomi värdera markområdet. Värdeutlåtandet indikerar ett råmarksvärde på etapp 1, Skogens Gård om 22 till 24 miljoner kronor. Nyckeltalet för råmark är cirka 10 procent av marknadsvärdet för planlagd mark.

Köpet avses genomföras när en planhandläggare har utsetts av Stadsbyggnadskontoret enligt Lysevägens Bostads och Amhult 2:s tidigare optionsavtal för en köpesumma om 22 miljoner kronor.

Läs mer om Amhult 2 AB