Hem

Publicerat: 2021-11-25 08:28:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Polymer Factory Sweden AB: Polymer Factory rapporterar oförändrad omsättning men ökar förlusten under Q3

Nanoteknikbolaget Polymer Factory redovisar oförändrad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-0,1). Resultatet före och efter skatt var också -0,9 miljoner kronor (-0,1).

"När vi avslutar detta kvartal ser vi tillbaka på tre händelserika månader i Polymer Factory. Förutom att utöka teamet med en produktchef har vi uppnått flera viktiga milstolpar för företaget som kommer att tjäna vår tillväxtresa; lokaler har utökats genom tillägget av en labbanläggning för analysmaterial, det sistnämnda är till för MALDI-TOF-masspektrometri-instrument som installerades på Polymer Factory i augusti. Detta är ett kraftfullt instrument som kommer att stödja accelerationen av SpheriCal på nya och befintliga marknader med hög genomströmningsdetektering", kommenterar vd Elin Mignérus.

Bolaget planerar även att lansera det nya produktsortimentet BowtieD i fjärde kvartalet.


Polymer Factory, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,4 0,0%
Rörelseresultat -0,9 -0,1
Resultat före skatt -0,9 -0,1
Nettoresultat -0,9 -0,1

Läs mer om Polymer Factory Sweden AB