Hem

Publicerat: 2021-11-25 17:02:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Raybased AB: Randviken Fastigheter köper fastighet i Vaggeryd för cirka 37 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Randviken förvärvar lager- och industrifastighet i Vaggeryd från PHL Fastigheter. Förvärvet görs via bolagsaffär där det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 37,3 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Förvärvet finansieras genom en apportemission till säljaren om 15 miljoner kronor och till resterande del genom sedvanlig bankfinansiering.

Tillträde beräknas ske under det andra kvartalet 2022.

Fastigheten är fullt uthyrd till starka hyresgäster och den uthyrbara arean uppgår till cirka 6 700 kvm med en total markareal om ca 18 000 kvm. Den totala hyresintäkten uppgår till cirka 4,3 miljoner kronor per år.

Läs mer om Raybased AB