Hem

Publicerat: 2021-11-30 08:29:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Micropos Medical AB: Micropos Medical ökar förlusten i Q3 - FDA-godkänd produkt ska marknadsintroduceras i USA

Medicinteknikbolaget Micropos Medical redovisar minskande omsättning och ökad förlust i tredje kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen sjönk 94,1 procent till 0,1 miljoner kronor (1,7).

Rörelseresultatet blev -4,0 miljoner kronor (-3,2).

Resultatet före och efter skatt var -4,0 miljoner kronor (-3,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,03 kronor (-0,03).

Likvida medel uppgick till 22,9 miljoner kronor (12,3).

Under kvartalet erhöll Micropos Medical ett FDA-godkännande för försäljning och marknadsföring av RayPilot med HypoCath i USA.

"Vårt självförtroende tilltar för varje dag. Vi börjar sakta men säkert få volym på användandet av HypoCath, även om det är försvinnande litet i förhållande det totala antalet strålbehandlade prostatacancerfall. Men allt pekar åt rätt håll. Våra användare rapporterar och publicerar glädjande och ytterst tillfredställande resultat", uppger Micropos Medicals vd Thomas Lindström.

Micropos Medical inleder nu fasen där produkten ska marknadsintroduceras i USA.

"Nu börjar nästa fas, marknadsintroduktion. Här arbetar vi med några specialister med god marknadskännedom om strålterapimarknaden i USA", uppger Lindström.


Micropos Medical, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,1 1,7 -94,1%
Rörelseresultat -4,0 -3,2
Resultat före skatt -4,0 -3,2
Nettoresultat -4,0 -3,2
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,03
Likvida medel 22,9 12,3 86,2%

Läs mer om Micropos Medical AB