Hem

Publicerat: 2021-11-30 15:24:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Provide IT Sweden AB: Provide IT:s rörelseresultat minskade under andra kvartalet

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade också under perioden.

Omsättningen sjönk till 5,4 miljoner kronor (5,9).

Rörelseresultatet blev 0,5 miljoner kronor (1,6).

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (1,2).

Resultat per aktie hamnade på 0,059 kronor (0,184).

Likvida medel uppgick till 7,0 miljoner kronor (12,3).

"Det andra kvartalet, juli-september 2021, resulterade i en lägre nettoomsättning och vinst efter skatt än jämförande period. Detta beror på flera faktorer, dels fler veckor semester för de anställda än tidigare och färre uthyrda (konsulter) personal än jämförande period. En annan orsak är etableringen av den nya säljavdelningen för byråverksamheten", säger vd Bawan Faraj i en kommentar.


Provide IT, Mkr Q2-2021/2022 Q2-2020/2021
Nettoomsättning 5,4 5,9
Rörelseresultat 0,5 1,6
Rörelsemarginal 9,3% 27,1%
Nettoresultat 0,4 1,2
Resultat per aktie, kronor 0,059 0,184
Likvida medel 7,0 12,3

Läs mer om Provide IT Sweden AB