Hem

Publicerat: 2021-12-01 07:11:16

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Krona Public Real Estate AB: Krona Public Real Estate rapporterar ett förvaltningsresultat på 6,6 miljoner kronor i Q3

Fastighetsbolaget Krona Public Real Estate rapporterar ett förvaltningsresultat på 6,6 miljoner kronor för det tredje kvartalet. Det saknas jämförelsesiffror då bolaget bildades den 25 januari och fastigheterna förvärvades den 16 mars. Aktien började handlas på Spotlight den 31 mars.

Bolaget äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i norska Kongsberg med sex olika hyresgäster.

Hyresintäkterna uppgick till 15,0 miljoner kronor.

Driftnettot uppgick till 13,9 miljoner kronor.

Förvaltningsresultatet uppgick till 6,6 miljoner kronor.

Resultatet före skatt var 6,6 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 5,4 miljoner kronor, och per aktie 1,2 kronor.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 106,8 kronor.

"Koncernen har utvecklats enligt plan och verksamheten bedrivs i oförändrad riktning med
en utdelningspolicy motsvarande en årlig direktavkastning om 6,5 procent på noteringskursen", skriver Oskar Wigsén i vd-kommentaren.


Krona Public Real Estate, Mkr Q3-2021
Hyresintäkter 15,0
Driftöverskott 13,9
Förvaltningsresultat 6,6
Resultat före skatt 6,6
Nettoresultat 5,4
Resultat per aktie, kronor 1,2
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor 106,8

Läs mer om Krona Public Real Estate AB