Hem

Publicerat: 2021-12-08 13:44:17

Absolicon: Pilotprojekt påbörjas - Analysguiden

Absolicon har sedan förra kvartalet invigt en första pilotanläggning genom ett samarbete med Modolar. Analysguiden upprepar riktkursen om 165 kronor.

Första pilotanläggningen installerad
Bolaget har sedan förra kvartalet invigt en första pilotanläggning genom ett samarbete med Modolar (50% ägt av Absolicon). Installationen har skett hos Colgate-Palmolive i Aten och har redan rönt intresse från flera potentiella kunder. Sedan tidigare har Absolicon ett avtal med Carlsberg, också i Grekland, om en pilotanläggning som kommer installeras under 2022. Man har nyligen också fått delfinansiering av en pilotanläggning hos kemibolaget Raillis India som är ett dotterbolag till TATA. Några mindre frågor återstår innan man kan påbörja konstruktionen. Man kommer även under 2022 att leverera solfångare till Kanarieöarna till ett värde om 1,2 MSEK. Absolicons solfångare har valts ut i en offentlig upphandling för innovativ teknik.

Absolicons pilotanläggningar kommer dels att fungera som verifierings-anläggningar där man kan visa effektiviteten i praktisk tillämpning , dels som marknadsföring då man har möjligheten att bjuda in intresserade parter som kan se en fungerande anläggning och ta del av konkreta data.

En stor bas av ramavtal
Absolicon har idag 16 ramavtal tecknade mellan juni 2019 och november detta år. Bolagets satsning på pilotinstallationer kan skynda på denna process då potentiella kunder kan se en fungerade anläggning i drift och således få en bättre förståelse för produkten samt erhålla värdefull data för egen utvärdering.

Försäljningsstart trigger
Då året lider mot sitt slut ser vi det som mindre sannolikt att någon produktionslina kommer att säljas under december varför vi drar ned våra prognoser för 2021 då vi antar att ingen produktionslina säljs och för 2022 säljer bolaget tre anläggningar á 45 MSEK till ett totalt värde om 135 MSEK.

Vi behåller vår riktkurs om 165 kr per aktie då vi ser en fö rsäljningsframgång som en mycket positiv händelse för bolaget och som med stor sannolikhet kommer följas av fler.

Med det stora underliggande intresset för bolagets produkter ser vi en fortsatt aggressiv marknadssatsning som bästa vägen framåt. Dock så kräver detta kapital. Bolaget har idag en kostnadsmassa på ca 45 MSEK per år. Den sista september 2021 hade man ca 40 MSEK i kassan varför vi ser behovet av ytterligare en finansiering som trolig under H12022 förutsatt att inga större affärer materialiseras under första halvåret 2022..


Länk till analysen

Läs mer om Absolicon Solar Collector AB