Hem

Publicerat: 2021-12-09 08:07:46

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SolidX AB: Solidx ökar omsättning - ser stor efterfrågan för IT-tjänster

It-konsultbolaget Solidx redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade något.

Omsättningen steg 54,3 procent till 10,8 miljoner kronor (7).

Rörelseresultatet blev 0,1 miljoner kronor (0,2), med en rörelsemarginal på 0,9 procent (2,9).

Resultatet efter skatt blev 0 miljoner kronor (0,1).

Bolagets målsättning innebär primärt att skala upp konsultverksamheten i SolidX och ta en starkare position på konsultmarknaden. Företaget siktar på att ha en omsättning om 55 miljoner kronor vid utgången av 2021.

"Bolaget har härutöver som övergripande mål att accelerera verksamheten genom att genomföra förvärv och/eller upprätta nya dotterbolag samt etablera sig inom nya affärsområden", skriver bolaget i sin rapport.

Solidx-chefen Filip Alexanderson ser en stark efterfrågan.

"Det finns för närvarande en stor efterfrågan IT-tjänster och våra konsulter har den spetskompetens som efterfrågas. Under senaste kvartalet har vi rekryterat fler konsulter som går i linje med vår expansiva tillväxtplan som delvis syftar på att skala upp verksamheten genom att anställa fler konsulter. Vi uppnådde två av våra tillväxtmål och passerade 70 anställda, 2 månader innan målsättning. Vi har även uppnått målsättningen att passera 80 anställda, sju månader tidigare än satt målsättning", skriver han.

Solidx-chefen uppger också att konsulterna anställs endast om bolaget har ett planerat uppdrag, vilket innebär att de är lönsamma från start.

"Vi har ambitionen att fortsätta ha en hög tillväxttakt framöver. Nyckeln till att fortsätta växa är att bibehålla en hög organisk rekrytering och i framtiden starta nya affärsenheter i andra branscher med samma affärsmodell för att skala upp. Exponentiell tillväxt är svår att förhålla sig till då det mesta runt oss utvecklas linjärt. Det har gått väldigt fort fram till nu, samtidigt fortsätter det att gå snabbare och snabbare. Det viktiga är att vi vågar fortsätta tänka exponentiellt i allt vi gör", fortsätter han.


Solidx, Mkr Q2-2021/2022 Q2-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 10,8 7 54,3%
Rörelseresultat 0,1 0,2 -50,0%
Rörelsemarginal 0,9% 2,9%
Nettoresultat 0 0,1

Läs mer om SolidX AB