Hem

Publicerat: 2021-12-10 09:43:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spacett AB: Spac-bolaget Spacetts nyintroduktion blev kraftigt övertecknad, aktien börjar handlas 27 december

Spac-bolaget Spacetts nyintroduktion tecknades till 74 miljoner kronor av drygt 2 600 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad på 264 procent. Bolaget tillförs 27 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,4 miljoner kronor och får drygt 1 400 aktieägare. Aktien kommer att börja handlas på Spotlight Stock Market den 27 december med kortnamnet SPAC1. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget emitterar 5,4 miljoner aktier till teckningskursen 5 kronor per aktie och har därefter 6,4 miljoner aktier utestående.

Av emissionslikviden om 27 miljoner kronor kommer 90 procent att deponeras på ett spärrat konto i SEB. Banken har försett kontot med en kontospärr, vilket innebär att Spacett inte kommer att kunna förfoga över det deponerade beloppet om inte de förutbestämda villkoren är uppfyllda.

Bolagets sponsorer har förvärvat aktier till ett värde om 12 miljoner kronor, motsvarande 44 procent av erbjudandet. Sponsorerna äger efter nyemissionen 53 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Sponsorernas aktier äger ej rätt till inlösen och har ingått lock-up avtal under maximalt 36 månader från och med första dag för handel på Spotlight, dock längst tills dess att ett förvärv godkänts av bolagsstämma och för notering av Spotlight efter noteringsprövning.

Läs mer om Spacett AB