Hem

Publicerat: 2021-12-10 09:47:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs faller med 21,4 procent i premiärhandeln på Spotlight

Bioteknikbolaget Nattaro Labs började i dag den 10 december att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet NATTA.

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag med produkter och lösningar för att bekämpa problemet med vägglöss. Bolaget har sitt ursprung i forskning om vägglöss hos Feromongruppen vid Lunds universitet.

Noteringsemissionen av units tecknades till 20,5 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 137 procent. Styrelsen beslutade att utöka erbjudandet med en övertilldelningsemission om 3 miljoner kronor.

Nattaro Labs tillfördes 18 miljoner kronor före emissionskostnader och får drygt 1 000 aktieägare. Bolaget emitterade även teckningsoptioner TO 1, vilka dock börjar handlas först den 23 december. Teckningskursen var 7 kronor för en unit, vilket motsvarar 7 kronor per aktie då teckningsoptionerna emitterades vederlagsfritt.

Aktien har hittills i dag handlats till 5,70 kronor som högst betalt och 3,04 kronor som lägst betalt. Klockan 09.45 var senast betalt 5,50 kronor, vilket är en nedgång på 21,4 procent jämfört med teckningskursen på 7 kronor. Aktier för 655 000 kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 8,17 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 45 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Läs mer om Nattaro Labs AB