Hem

Publicerat: 2021-12-14 13:24:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports säljer sin andel i samriskbolaget Esen Danmark

Esportbolaget Esen Esports kommer att sälja sin andel i samriskbolaget Esen Danmark till andra delägaren Haha Invest för 1 krona. Det framgår av ett pressmeddelande.

Esen gör exit för att man bedömer att uppbyggnadsfasen av Esen Danmark, som aviserades i somras och sades bli lönsamt efter ett halvår, kommer ta längre tid än förväntat samtidigt som lönsamhetsmålet inte väntas bli uppfyllt i närtid. Därutöver beskrivs verksamheten inte passa i Esens framtida verksamhet.

Esen hade tidigare sagt att det skulle investera 300 000 kronor i Esen Danmark. Man har hittills plöjt ned cirka 100 000 kronor och kommer tillskjuta ytterligare cirka 50 000 kronor innan man säljer sin andel till Haha Invest.

Läs mer om ESEN eSports AB