Hem

Publicerat: 2021-12-14 16:52:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BrandBee Holding AB: Brandbee föreslår företrädesemission på drygt 24 miljoner kronor

Styrelsen för onlinevideobolaget Brandbee kallar till extra bolagsstämma den 12 januari för att fatta beslut om företrädesemission på drygt 24 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med emissionen är att säkerställa det kapitalbehov som föreligger i och med expansion av verksamheten.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 74,7 procent av emissionsbeloppet, varav 8 miljoner kronor genom teckningsförbindelser och ytterligare 10 miljoner kronor genom garantiåtaganden.

För varje fyra (4) befintliga aktier erhålls en (1) unit. Varje unit berättigar till två (2) nya aktier. Emissionskursen uppgår till 0,07 kronor per unit (0,035 kronor per aktie).

Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är preliminärt den 17 januari 2022.

Läs mer om BrandBee Holding AB