Hem

Publicerat: 2021-12-15 12:01:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BrandBee Holding AB: Brandbee kallar till extra stämma den 12 januari för att besluta om företrädesemission

Aktieägarna i onlinevideobolaget Brandbee kallas till extra bolagsstämma den 12 januari 2022 i Stockholm.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 1,2 miljarder och högst 4,8 miljarder.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner den aviserade nyemissionen med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 2:4, innebärande att fyra befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier. Av praktiska skäl sker teckning av aktier i units om två aktier till en teckningskurs om 7 öre per unit, motsvarande 3,5 öre per aktie.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om BrandBee Holding AB