Hem

Publicerat: 2021-12-16 06:51:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om BPC Instruments AB: BPC Instruments börjar i dag handlas på Spotlight Stock Market

Bioteknikbolaget BPC Instruments börjar i dag den 16 december att handlas på Spotlight Stock Market. Aktien handlas med kortnamnet BPCINS.

Lundabolaget utvecklar och säljer automatiserade, analytiska instrument som möjliggör en effektivare, mer tillförlitlig och högre kvalitet på forskning och analys inom ett brett spektrum av bioteknikindustrier.

Erbjudandet att teckna aktier i BPC Instruments fulltecknades och bolaget tillfördes 15,0 miljoner kronor före emissionskostnader på 1,4 miljoner kronor samt 400 aktieägare. Teckningskursen var 20,50 kronor per aktie. Bolaget har 10,45 miljoner aktier utestående.

Läs mer om BPC Instruments AB