Hem

Publicerat: 2021-12-16 07:10:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs drar igång dotterbolag i USA

Bioteknikbolaget Nattaro Labs har beslutat att etablera ett dotterbolag i USA vilket beräknas vara igång under första kvartalet 2022. Det framgår av ett pressmeddelande.

Satsningen möjliggörs tack vare kapitalanskaffningen i samband med noteringen på Spotlight.

”Kapitalanskaffningen inför vår notering på Spotlight Stock Market syftade till att möjliggöra investeringar i internationell försäljning. Beslutet att starta upp ett eget dotterbolag i USA är ett viktigt steg i en långsiktig satsning på marknaden i Nordamerika, vilken vi bedömer kommer att spela stor roll för bolagets framtida tillväxt”, kommenterar vd Carl-Johan Gustafson.

Ansvarig för den dagliga verksamheten på dotterbolaget blir Andreas Olsson som är VP Sales Nordamerika.

Läs mer om Nattaro Labs AB