Hem

Publicerat: 2021-12-21 17:18:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Amnode AB: Amnodes företrädesemission fulltecknad efter att garanter tecknat 17 procent av emissionen

Industribolaget Amnodes företrädesemission tecknades till 100 procent och bolaget tillförs därmed 10,2 miljoner kronor före emissionskostnader på 2 miljoner kronor, varav 3,4 miljoner kronor erläggs genom kvittning av fordran på Amnode. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 43,2 procent mot mot kontant likvid och 6,5 procent mot kvittning av fordran. Teckningen utan företrädesrätt uppgick till 33,3 procent. Resterande 17,0 procent av företrädesemissionen tecknades av garanterna enligt avtal.

Amnode emitterar 1,70 miljoner aktier och har därefter 3,39 miljoner aktier utestående.

Läs mer om Amnode AB