Hem

Publicerat: 2021-12-22 16:46:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om ESEN eSports AB: Esen Esports säljer dotterbolaget Battleriff Gaming

Esportbolaget Esen Esports har ingått avtal om att sälja dotterbolaget Battleriff Gaming till International Gaming Systems.

"Bolaget fortsätter sitt arbete med att realisera den strategiförändring som sedan tidigare meddelats. En del i detta är att se över bolagets samtliga verksamheter hur de ligger i linje med den strategin och slutsatsen under översynen var att Battleriff Gaming har större möjligheter att växa i en annan konstellation som efter utvärdering föll på International Gaming Systems", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Avtalet kring försäljningen av Battleriff Gaming uppgår till 200 000 kronor och betalning av detta sker genom revers inom en period om 12 månader. Utöver detta har en procentuell royalty förhandlats fram.

Försäljningen av Battleriff Gaming beräknas ge bolaget en resultatförbättring på cirka 800 000 kronor på årlig basis.

Läs mer om ESEN eSports AB