Hem

Publicerat: 2021-12-27 07:01:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spacett AB: Spacett börjar i dag handlas på Spotlight

Spac-bolaget Spacett börjar i dag den 27 december att handlas på Spotlight Stock Market, som första spac-bolag på marknadsplatsen. Aktien handlas med kortnamnet SPAC1.

Nyintroduktionen tecknades till 74 miljoner kronor av drygt 2 600 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad på 264 procent. Bolaget tillfördes 27 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,4 miljoner kronor och fick drygt 1 400 aktieägare. Spacett emitterade 5,4 miljoner aktier till teckningskursen 5 kronor per aktie och har därefter 6,4 miljoner aktier utestående.

Läs mer om Spacett AB