Hem

Publicerat: 2021-12-27 09:16:36

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Spacett AB: Spacett stiger 8,0 procent i premiärhandeln på Spotlight

Spac-bolaget Spacett började i dag den 27 december att handlas på Spotlight Stock Market, som första spac-bolag på marknadsplatsen. Aktien handlas med kortnamnet SPAC1.

Spacett är ett svenskt förvärvsbolag eller spac, special purpose acquisition company, vars syfte är att ta in kapital och inom 36 månader genomföra förvärv av ett eller flera onoterade målbolag.

Nyintroduktionen tecknades till 74 miljoner kronor av drygt 2 600 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad på 264 procent. Bolaget tillfördes 27 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,4 miljoner kronor och fick drygt 1 400 aktieägare. Spacett emitterade 5,4 miljoner aktier till teckningskursen 5 kronor per aktie.

Aktien har hittills i dag handlats till 6 kronor som högst betalt och 5,22 kronor som lägst betalt. Klockan 09.15 var senast betalt 5,40 kronor, vilket är en uppgång på 8,0 procent jämfört med teckningskursen på 5 kronor per aktie. Aktier för 0,7 miljoner kronor har bytt ägare hittills i dag. Bolaget har 6,40 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 35 miljoner kronor räknat på senast betalt.

Läs mer om Spacett AB