Hem

Publicerat: 2022-01-04 15:01:53

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Latvian Forest Company AB: Latvian Forest genomför en företrädesemission på 25 miljoner kronor

Skogsbolaget Latvian Forest har beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Nyemissionen tillför bolaget 25 miljoner kronor före emissionskostnader på 0,5 miljoner kronor och syftar till att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Villkoren i emissionen är 1:10, innebärande att tio befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 7,50 kronor per aktie. Aktien handlas exklusive teckningsrätt den 11 januari. Teckningstiden löper från 14 till 28 januari och handel med teckningsrätter sker den 14 till 25 januari.

Syftet med den förestående nyemissionen är att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt att återbetala skulder om 1,5 miljoner euro. Skulderna avser krediter från befintliga aktieägare som använts för finansiering av förvärv under 2021.

Läs mer om Latvian Forest Company AB