Hem

Publicerat: 2022-01-13 07:04:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Taurus Energy AB: Taurus Energy skriver ned samtliga patentvärden och upprättar kontrollbalansräkning

Etanolbolaget Taurus Energy har efter utredning beslutat att skriva ned bolagets patentvärden till 0 kronor och därefter funnit skäl till att upprätta en kontrollbalansräkning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Värdet på Taurus Energys dotterbolag Scandinavian Technology, som äger samtliga patent, har skrivits ned från 37,1 miljoner kronor till 0 kronor. Vidare har även koncernens goodwill-post på 10,9 miljoner kronor skrivits ned till 0 kronor.

Nedskrivningarna sker mot bakgrund av att patenten med stor sannolikhet inte skulle hålla i en patenttvist och risken är stor att de anses ogiltiga i både Europa och USA. Framöver är en kommersialisering Taurus Energys produkt XyloFerm inte längre genomförbar.

I och med nedskrivningarna bedöms bolagets egna kapital kunna understiga hälften av aktiekapitalet, vilket givit skäl till att upprätta en kontrollbalansräkning.

Om kontrollbalansräkningen visar att egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet kommer Taurus Energy kalla till en kontrollstämma för att besluta om bolaget ska likvideras eller fortsätta sin verksamhet.

Läs mer om Taurus Energy AB