Hem

Publicerat: 2022-01-13 11:27:28

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Absolicon Solar Collector AB: Absolicon får en roll inom IEA:s projekt Task 68 för soldriven fjärrvärme

Solenergibolaget Absolicon får en roll inom IEA, Internationella Energimyndighetens projekt Task 68 som handlar om soldriven fjärrvärme. Det framgår av ett pressmeddelande.

Absolicon kommer att leda en av undergrupperna, Subtask D, där information ska samlas in om befintliga solvärmedrivna fjärrvärmenät och affärsmodeller samt sprida information om arbetet inom Task 68 till de deltagande länderna. Forskningssamarbetet väntas pågå i fem år.

Absolicon har säkrat finansiering av den svenska insatsen genom ett uppdrag från Energimyndigheten inom området. Uppdraget är på drygt tre år och med en fast ersättning om 875 000 kronor, vilket meddelades 1 november 2021.

Läs mer om Absolicon Solar Collector AB