Publicerat: 2022-01-14 14:15:13

Ortoma: Fått in en fot i Japan - AFV

Ortomas mål om att nå 100 Mkr i omsättning har ännu inte besannats. Nettoomsättningen ligger kvar på nollan. Nu har bolaget äntligen landat en industriell partner. Kan detta lyfta försäljningen?

Länk till analysen

Läs mer om Ortoma AB