Hem

Publicerat: 2022-01-21 07:03:40

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Taurus Energy AB: Taurus ökade förlusten något i Q1, flera affärsförslag utvärderas för fortsatt drift med annan inriktning - vd

Etanolbolaget Taurus Energy redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före skatt var -1,7 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet efter skatt blev -1,7 miljoner kronor (-1,5), och per aktie -0,01 kronor (-0,01).

Likvida medel uppgick till 5,8 miljoner kronor (5,7).

Bolaget har sedan tidigare rapporterat om att det upptäckts okända avvikelser i genomet hos den egna produkten Xyloferm. Undersökningen visade att avvikelserna har funnits i den aktuella cellinjen sedan en lång tid tillbaka och att produkten skiljer sig från vad som angivits i patentansökningarna för Xyloferm och inte går att upprätthålla vid en tvist.

”Styrelsen har därför beslutat efter periodens utgång att kommersialisering av Xyloferm inte är möjlig. Utan Xyloferm-patenten saknas även grund för nyttiggörande av övriga stödjande patent i bolagets patentportfölj, och styrelsen har följaktligen beslutat att värdet av bolagets patentportfölj skrivs ned till noll. Bolaget befinner sig därmed i en kontrollbalanssituation. Styrelsen utvärderar nu ett antal affärsförslag för fortsatt drift med annan inriktning att föreslå ägarna vid kommande årsstämma eller extra bolagsstämma”, kommenterar vd Fredrik Weschke.Taurus Energy, Mkr Q1-2021/2022 Q1-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,7 -1,5
Resultat före skatt -1,7 -1,5
Nettoresultat -1,7 -1,5
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01
Likvida medel 5,8 5,7 1,8%

Läs mer om Taurus Energy AB